Nyheter & Trender

 


Nyheter & Trender


En ny roll och nya utmaningar

Jörgen Persson lämnar till hösten posten som VD för Unibrands, som ett led i Unibrands fortsatta utveckling. Hans nya roll hänger samman med framväxten av en koncern, en målsättning som gjordes tydlig redan innan sommaren genom förvärvet av PF Jersey, numera Marbäck Tricot.

‐ Jag har verkligen trivts med att utveckla och driva Unibrands framåt, säger Jörgen Persson.

Men att utveckla nya verksamheter är ännu roligare, så därför lämnar jag under hösten över VDposten till Johan Ölander.

Jörgen Persson har varit VD under de år Unibrands tagit steget från ett litet företag till ett medelstort företag med kompetens och kapacitet att tävla med de stora företagen. Han beskriver tiden sedan 1999 som ”uppbyggnadsåren” – år då han främst hjälpt till att bygga upp en stark organisation och ett starkt team.

‐ Själv står jag för övergripande vision och kontaktnät, men det är bara en roll av många som gör Unibrands framgångsrikt.

En ny roll inom koncernen
Med Unibrands snabba tillväxt följer nya tankar och nya utmaningar. Kundernas krav på en prisbild som kontinuerligt förbättras finns redan  idag och det sporrar Unibrands att fortsätta utveckla sin sourcing i framför allt Asien. Skapandet av Asienkontoret i Suzhou är ett led i detta, men det stannar inte där.

‐ Att vi idag äger 70% i Marbäck Tricot är ett led i vår ambition att i framtiden vara en attraktiv partner även åt stora grossister och butiksnätverk, säger Jörgen Persson. De ska kunna göra det de är bra på: skylta och sälja. Vi tar hand om design, produktutveckling och produktion, vilket betyder allt från stora volymer till mindre partier kvalitetskläder.

Unibrands‐koncernen inkluderar idag två design‐ och produktionsbolag i södra Sverige, Marbäck Tricot AB i Marbäck, danska Unibrands APS och ägarintressen i ett par kinesiska bolag. De olika delarna i den framväxande koncernen kompletterar varandra och Jörgen kommer att arbeta med att utveckla företagen, göra strategiska företagsköp och även starta helt nya företag.